แบ่งปัน

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินอู่ (คู่มือ)

วันที่ 05 ก.ย. 2561 | เกี่ยวกับ #อู่ดี 4.0, #แนะนำอู่, #หาอู่, #อู่ประกัน, #wecanfix, #ซ่อมได้.com, #ThaiGarageHub, #SuperfastTV
blog

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินอู่

              เมื่อเกิดอุบัติเหตุใด ๆ เจ้าของรถยนต์  ซุปเปอร์คาร์ หรือบิ๊กไบค์  ต่างก็ต้องการนำรถเข้าใช้บริการตามอู่ หรือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ได้มาตรฐานและสามารถติดตามงานซ่อมได้ แต่เราจะใช้เกณฑ์อะไรมาชี้วัดมาตรฐานของอู่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงมีแนวคิดในการทำแบบประเมินมาตรฐาน เพื่อลดขั้นตอนการหาข้อมูลอู่ และมีความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ อีกทั้งยังเพิ่มระบบการจองคิวซ่อมและติดตามงานซ่อมออนไลน์ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ต่อไป

 

เกณฑ์มาตรฐานอู่ที่ทาง Wecanfix ใช้ประเมินความพร้อมของอู่มีดังต่อไปนี้

 1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมตัวถัง
  • อุปกรณ์การวัด 3 มิติ
  • อุปกรณ์การดัด ดึง โครงรถ
  • อุปกรณ์การเคาะ ชิ้นงาน
  • เครื่องมือพิเศษ วิเคราะห์รถ OBD II
  • ประเภทเครื่องเชื่อม
  • เครื่องวัดค่ามาตรฐานของสี (Spectrometer)
  • ห้องพ่นเตรียมพื้น (ห้องพ่น / อบสี) 
  • ปั๊มลม
 1. วัตถุดิบ และ ส่วนประกอบ
 • ส่วนผสมสารทำละลายที่ใช้ในการเตรียมสี พ่นสี ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนพ่น
 • ประเภทสี และ แล็คเกอร์
 • ห้องผสมสี แท่นกวนสี
 • ลิฟท์ยกรถ
 1. สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอู่ อาทิ ห้องพักรับรองลูกค้า, ห้องน้ำสำหรับลูกค้า, อินเทอร์เน็ต Wifi
 2. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ  อาทิ ระบบภายในอู่ แต่ไม่ได้นำมาคิดคะแนน แต่หากพบระบบจัดการที่ยังไม่มีมากพอ ก็จะเป็นแนวทางให้อู่นำไปพัฒนาระบบภายในอู่ให้ดีขึ้น

 

โดยในระดับคะแนนที่คำนวณออกมาได้นั้น จะมีความหมายในแต่ละระดับดังนี้  

 • ช่วงคะแนน 4.0 – 5.0 หมายถึง ความพร้อมสูงมาก
 • ช่วงคะแนน 3.5 – 3.9 หมายถึง ความพร้อมสูง
 • ช่วงคะแนน 3.0 – 3.4 หมายถึง ความพร้อมปานกลางค่อนข้างสูง
 • ช่วงคะแนน 2.5 – 2.9 หมายถึง ความพร้อมปานกลาง
 • ช่วงคะแนน 2.0 – 2.4 หมายถึง ความพร้อมปานกลางค่อนข้างต่ำ
 • ช่วงคะแนน 1.0 – 1.9 หมายถึง ความพร้อมต่ำ
 • ช่วงคะแนน ต่ำกว่า 1.0 หมายถึง ความพร้อมต่ำมาก